Sakārto Bībeles grāmatas

Reizi nedēļā tu vari laimēt līdz 40 punktiem 1. līmeņa spēlē, līdz 80 punktiem 2. līmeņa spēlē un līdz 120 punktiem 3. līmeņa spēlē. Taču  spēlēt tu vari, cik bieži vien vēlies.

 • 1. vēstule korintiešiem
 • Pētera 2. vēstule
 • Jāņa 3. vēstule
 • Vēstule efeziešiem
 • 2. vēstule tesaloniķiešiem
 • Vēstule Titam
 • 2. vēstule Timotejam
 • Vēstule romiešiem
 • Lūkas evaņģēlijs
 • Vēstule ebrejiem
 • Jēkaba vēstule
 • Jāņa 2. vēstule
 • Apustuļu darbi
 • 1. vēstule tesaloniķiešiem
 • 2. vēstule korintiešiem
 • Atklāsmes grāmata
 • Marka evaņģēlijs
 • Vēstule kolosiešiem
 • Mateja evaņģēlijs
 • Vēstule galatiešiem
 • 1. vēstule Timotejam
 • Vēstule filipiešiem
 • Jāņa 1. vēstule
 • Pētera 1. vēstule
 • Vēstule Filemonam
 • Jāņa evaņģēlijs
 • Jūdas vēstules
Novērtēt Palīdzība
Pakāpe (40 P)
1 2 3

Sākam!

Uzdevums: sašķiro Bībeles grāmatas