Sakārto Bībeles grāmatas

Reizi nedēļā tu vari laimēt līdz 40 punktiem 1. līmeņa spēlē, līdz 80 punktiem 2. līmeņa spēlē un līdz 120 punktiem 3. līmeņa spēlē. Taču  spēlēt tu vari, cik bieži vien vēlies.

 • Vēstule kolosiešiem
 • Apustuļu darbi
 • Mateja evaņģēlijs
 • Pētera 1. vēstule
 • Jūdas vēstules
 • Atklāsmes grāmata
 • Vēstule filipiešiem
 • Vēstule galatiešiem
 • 1. vēstule tesaloniķiešiem
 • Jāņa evaņģēlijs
 • 2. vēstule Timotejam
 • Vēstule efeziešiem
 • 1. vēstule Timotejam
 • Vēstule ebrejiem
 • Vēstule Filemonam
 • 2. vēstule tesaloniķiešiem
 • Vēstule romiešiem
 • Pētera 2. vēstule
 • Jēkaba vēstule
 • Vēstule Titam
 • Marka evaņģēlijs
 • Jāņa 3. vēstule
 • 2. vēstule korintiešiem
 • Jāņa 2. vēstule
 • Lūkas evaņģēlijs
 • Jāņa 1. vēstule
 • 1. vēstule korintiešiem
Novērtēt Palīdzība
Pakāpe (40 P)
1 2 3

Sākam!

Uzdevums: sašķiro Bībeles grāmatas