Sakārto Bībeles grāmatas

Reizi nedēļā tu vari laimēt līdz 40 punktiem 1. līmeņa spēlē, līdz 80 punktiem 2. līmeņa spēlē un līdz 120 punktiem 3. līmeņa spēlē. Taču  spēlēt tu vari, cik bieži vien vēlies.

 • Āmosa
 • Nehemijas
 • 1. Laiku
 • 2. Laiku
 • Habakuka
 • Ezras
 • Cefanjas
 • 2. Ķēniņu
 • Jonas
 • 1. Mozus
 • Cakarijas
 • Hozejas
 • Jozuas
 • Ījaba
 • Jesajas
 • Psalmi
 • Augstā dziesma
 • Joēla
 • Ecēhiēla
 • Nahuma
 • Rutes
 • 1. Ķēniņu
 • Esteres
 • 3. Mozus
 • Obadjas
 • 1. Samuēla
 • Sakāmvārdi
 • Soģu
 • Raudu dziesmas
 • Salamans mācītājs
 • 4. Mozus
 • Daniēla
 • Jeremijas
 • Maleahijas
 • 5. Mozus
 • Mihas
 • 2. Mozus
 • 2. Samuēla
 • Hagaja
Novērtēt Palīdzība
Pakāpe (80 P)
1 2 3

Sākam!

Uzdevums: sašķiro Bībeles grāmatas