Sakārto Bībeles grāmatas

Reizi nedēļā tu vari laimēt līdz 40 punktiem 1. līmeņa spēlē, līdz 80 punktiem 2. līmeņa spēlē un līdz 120 punktiem 3. līmeņa spēlē. Taču  spēlēt tu vari, cik bieži vien vēlies.

 • Rutes
 • Hagaja
 • 2. Samuēla
 • Cefanjas
 • Maleahijas
 • 3. Mozus
 • Soģu
 • 2. Laiku
 • Jonas
 • 1. Ķēniņu
 • Sakāmvārdi
 • Nahuma
 • 1. Laiku
 • 2. Mozus
 • Ecēhiēla
 • Jeremijas
 • Joēla
 • Ezras
 • Nehemijas
 • Jesajas
 • 1. Samuēla
 • 1. Mozus
 • Augstā dziesma
 • Mihas
 • 4. Mozus
 • Āmosa
 • Psalmi
 • Salamans mācītājs
 • 2. Ķēniņu
 • Raudu dziesmas
 • Ījaba
 • Cakarijas
 • Habakuka
 • Jozuas
 • Obadjas
 • Esteres
 • 5. Mozus
 • Daniēla
 • Hozejas
Novērtēt Palīdzība
Pakāpe (80 P)
1 2 3

Sākam!

Uzdevums: sašķiro Bībeles grāmatas