Sakārto Bībeles grāmatas

Reizi nedēļā tu vari laimēt līdz 40 punktiem 1. līmeņa spēlē, līdz 80 punktiem 2. līmeņa spēlē un līdz 120 punktiem 3. līmeņa spēlē. Taču  spēlēt tu vari, cik bieži vien vēlies.

 • 3. Mozus
 • 2. Laiku
 • Vēstule kolosiešiem
 • 1. vēstule korintiešiem
 • Jonas
 • Cefanjas
 • Ījaba
 • Atklāsmes grāmata
 • Jāņa 3. vēstule
 • 2. vēstule korintiešiem
 • Jāņa 1. vēstule
 • Psalmi
 • Marka evaņģēlijs
 • 4. Mozus
 • Maleahijas
 • 5. Mozus
 • Vēstule ebrejiem
 • Pētera 2. vēstule
 • Soģu
 • 2. Samuēla
 • Esteres
 • Āmosa
 • Jeremijas
 • Jūdas vēstules
 • 2. Mozus
 • Hozejas
 • Hagaja
 • Apustuļu darbi
 • 2. vēstule tesaloniķiešiem
 • Mateja evaņģēlijs
 • Vēstule efeziešiem
 • Augstā dziesma
 • 2. Ķēniņu
 • 1. vēstule Timotejam
 • Vēstule Filemonam
 • 2. vēstule Timotejam
 • Vēstule Titam
 • Vēstule romiešiem
 • Jozuas
 • Nehemijas
 • Raudu dziesmas
 • Habakuka
 • Pētera 1. vēstule
 • Ecēhiēla
 • 1. Mozus
 • Lūkas evaņģēlijs
 • Daniēla
 • Jāņa evaņģēlijs
 • Vēstule galatiešiem
 • Jēkaba vēstule
 • Ezras
 • 1. Samuēla
 • Cakarijas
 • Obadjas
 • Sakāmvārdi
 • Joēla
 • Jesajas
 • 1. Laiku
 • Jāņa 2. vēstule
 • Vēstule filipiešiem
 • Nahuma
 • Salamans mācītājs
 • 1. vēstule tesaloniķiešiem
 • Mihas
 • Rutes
 • 1. Ķēniņu
Novērtēt Palīdzība
Pakāpe (120 P)
1 2 3

Sākam!

Uzdevums: sašķiro Bībeles grāmatas