Sakārto Bībeles grāmatas

Reizi nedēļā tu vari laimēt līdz 40 punktiem 1. līmeņa spēlē, līdz 80 punktiem 2. līmeņa spēlē un līdz 120 punktiem 3. līmeņa spēlē. Taču  spēlēt tu vari, cik bieži vien vēlies.

 • Nehemijas
 • Psalmi
 • 1. Mozus
 • Esteres
 • Augstā dziesma
 • Mihas
 • Jāņa 2. vēstule
 • Jāņa evaņģēlijs
 • 1. vēstule Timotejam
 • Jeremijas
 • Āmosa
 • Obadjas
 • Jonas
 • Jēkaba vēstule
 • Vēstule Filemonam
 • Vēstule kolosiešiem
 • Ecēhiēla
 • Hagaja
 • 5. Mozus
 • Vēstule ebrejiem
 • 2. Samuēla
 • Jāņa 1. vēstule
 • Sakāmvārdi
 • 2. Mozus
 • 2. vēstule Timotejam
 • Joēla
 • 1. Ķēniņu
 • 2. vēstule korintiešiem
 • 2. Laiku
 • Jūdas vēstules
 • Habakuka
 • Pētera 2. vēstule
 • Vēstule efeziešiem
 • Raudu dziesmas
 • Jesajas
 • Marka evaņģēlijs
 • Vēstule romiešiem
 • Daniēla
 • Mateja evaņģēlijs
 • Cakarijas
 • Apustuļu darbi
 • 2. vēstule tesaloniķiešiem
 • 3. Mozus
 • Hozejas
 • 1. vēstule tesaloniķiešiem
 • Maleahijas
 • Pētera 1. vēstule
 • Jozuas
 • Vēstule galatiešiem
 • Lūkas evaņģēlijs
 • 4. Mozus
 • Rutes
 • Cefanjas
 • Soģu
 • 1. vēstule korintiešiem
 • Jāņa 3. vēstule
 • Ījaba
 • Atklāsmes grāmata
 • Vēstule filipiešiem
 • 2. Ķēniņu
 • Nahuma
 • Salamans mācītājs
 • 1. Laiku
 • 1. Samuēla
 • Vēstule Titam
 • Ezras
Novērtēt Palīdzība
Pakāpe (120 P)
1 2 3

Sākam!

Uzdevums: sašķiro Bībeles grāmatas