Sakārto Bībeles grāmatas

Reizi nedēļā tu vari laimēt līdz 40 punktiem 1. līmeņa spēlē, līdz 80 punktiem 2. līmeņa spēlē un līdz 120 punktiem 3. līmeņa spēlē. Taču  spēlēt tu vari, cik bieži vien vēlies.

 • 2. vēstule Timotejam
 • Vēstule romiešiem
 • Mateja evaņģēlijs
 • 2. vēstule tesaloniķiešiem
 • Vēstule Titam
 • Vēstule efeziešiem
 • Jāņa evaņģēlijs
 • 2. vēstule korintiešiem
 • Vēstule filipiešiem
 • Vēstule kolosiešiem
 • Atklāsmes grāmata
 • Jēkaba vēstule
 • Pētera 1. vēstule
 • Jāņa 2. vēstule
 • Vēstule ebrejiem
 • Lūkas evaņģēlijs
 • Jāņa 1. vēstule
 • Apustuļu darbi
 • Vēstule Filemonam
 • Pētera 2. vēstule
 • 1. vēstule tesaloniķiešiem
 • 1. vēstule Timotejam
 • Marka evaņģēlijs
 • Jūdas vēstules
 • Vēstule galatiešiem
 • Jāņa 3. vēstule
 • 1. vēstule korintiešiem
Novērtēt Palīdzība
Pakāpe (40 P)
1 2 3

Sākam!

Uzdevums: sašķiro Bībeles grāmatas