Katru dienu ar Dievu

Diena 1

Buklets 1

Līmenis: Iesācēji

Dievs rada pasauli
Mozus 1:1-2

„1 Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. 2 Bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem.” Tajā laikā zemi klāja okeāns.

Pēc tam Dievs radīja gaismu. Viņš nosauca gaismu par „dienu” un tumsu par „nakti”. Tā bija pirmā diena. Otrajā dienā Dievs starp ūdeņiem radīja brīvu vietu un pateica, ka tās ir „debesis”.