Zuze iepazīst Jēzu_4

Jēzus: Labais Gans„Zuze! Zuzīīīīt!”
Zuze uztrūkstas augšā un paskatās modinātājā. 8.22.


Tālāk Uz sākumu