Neredzama Persona. 3. daļa

Neredzama Persona. 3. daļa

Draugs un Sabiedrotais, kas vienmēr ir ar tevi.