Bezvārdu grāmata

Labā vēsts tev

Redzot zeltu, nāk prātā bagātnieki. Dievs ir ļoti bagāts. Viņam pieder zeme, saule, mēness, zvaigznes un vēl daudz kas cits. Viņš to visu radīja, un Viņam tas viss pieder.
Zelts ir mirdzošs un ir ļoti tīrs. Dievs ir tīrs un svēts. Viņš nekad nav domājis, teicis vai darījis ko sliktu.
Dievs ir tīrs un svēts, tāpēc nevar pieļaut Savā tuvumā neko sliktu. Bībelē par Dievu ir teikts: „Svēts, svēts, svēts...” (Jesajas gr. 6:3).
Bībelē mēs varam uzzināt par Dieva mājām, Debesīm. Tā ir skaista vieta, kur nav ne bēdu, ne sāpju. Ielas Debesīs ir no zelta.
Dievs vēlas, lai cilvēki, arī tu, dzīvotu Debesīs kopā ar Viņu, bet ir kāda milzīga problēma...
Tas ir grēks. Par to mums atgādina tumšā lapa. Kad tu domā, saki vai dari ko tādu, kas apbēdina Dievu – kad melo, krāpies, esi savtīgs vai sāpini citus, tas ir grēks.
Grēks nekad nebūs Debesīs.

Bībelē teikts: „.. visi ir grēkojuši...” (Romiešiem 3:23). Arī tu un es.
Visi cilvēki dzimuši ar vēlmi darīt sliktu. Neviens mums nemāca melot vai neklausīt.
Dievs noteicis, ka grēks ir jāsoda. Sods ir atšķirtība no Dieva vietā, kur būs mūžīgas ciešanas. To vietu sauc par elli. Mēs esam to pelnījuši.
Viņš zina par grēku tavā un manā dzīvē. Viņš zina, ka paši saviem spēkiem nevaram no tā atbrīvoties.
Dievs tik ļoti cilvēkus mīlēja, ka sūtīja pasaulē Savu vienīgo Dēlu, lai atrisinātu mūsu grēka problēmu.
Kungs Jēzus, Dieva Dēls, piedzima kā mazs bērns. Tāpat kā mēs, Viņš pieauga, bet nekad nedarīja neko sliktu, Viņš negrēkoja. Viņš bija bez vainas.
Viņš nomira pie krusta, uzņemoties sodu par mūsu grēkiem.
Bībelē teikts: „Kristus mira par mūsu grēkiem...” (1. Korintiešiem 15:3) Sarkanā krāsa mums atgādina par Jēzus asinīm, kas tika izlietas, lai šķīstītu mūs no grēkiem.

Pēc trim dienām Jēzus augšāmcēlās un ir mūžam dzīvs.
Šī lapa mums pastāsta, kā varam būt tīri un bez vainas Dieva priekšā. Tas iespējams tikai ar Jēzus palīdzību.
Kad Jēzus nomira pie krusta, Viņš izcieta sodu manā un tavā vietā. Tādēļ mums var tik piedoti visi grēki.
Ja tu patiešām nožēlo savus grēkus, lūdz Jēzum piedošanu un tici, ka Viņš tevi darīs brīvu uz visiem laikiem. Tu vari Viņu lūgt: „Kungs Jēzu, man patiesi žēl, ka esmu grēkojis pret Dievu. Paldies, ka Tu nomiri par mani. Palīdzi man negrēkot un dari mani nevainīgu Dieva priekšā.”
Kad esi uzticējies Jēzum, tad Dievs tevi redz tīru − pateicoties tam, ko Jēzus ir izdarījis tavā labā. Tad tu esi gatavs dzīvei Debesīs. Tu arī saņem Dieva dāvanu – mūžīgo dzīvību. Bībelē rakstīts: „Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva deva Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība.” (Jāņa 3:16)
Redzi zaļu zāli un zaļus augus, tu zini, ka tie ir dzīvi. Saņemot Dieva dāvanu, mūžīgo dzīvību, tavā dzīvē ienāk Jēzus. Viņš palīdz tev augt, mīlot un paklausot Dievam.
Lūk, četri noteikumi, kas tev palīdzēs kristīgā dzīvē:
1. Lūgšana. Sarunājies ar Dievu katru dienu.
2. Lasi Bībeli un paklausi.
3. Stāsti citiem par Jēzu.
4. Kad sagrēko, lūdz piedošanu Dievam.
Dievs apsola: „Es tevi nekad neatstāšu un nekad nepametīšu.” (Ebrejiem 13:5)
Vai vēlies saņemt Dieva dāvanu? Pastāsti par to saviem draugiem un uzraksti par to Pētnieku komandai!
;
  
  
  

Uz sākumu