Lūdz kā Jēzus - 1.daļa

Jēzus visu nakti kalnā lūdza Dievu

1.daļa

Jēzum tā bija bijusi smaga diena.
Rakstu mācītāji un farizeji bija Viņu visādi apsūdzējuši.
Viņi bija nikni un kala plānus, kā varētu novākt Jēzu.
Tikmēr Jēzus uzkāpa kalnā lūgt Dievu.

Viņš gribēja pabūt divatā ar Dievu, Savu Tēvu.
Jēzum bija vajadzīgs klusums un miers tuvībai ar Dievu Tēvu.
Jēzus varēja runāt ar Viņu par visu. Jēzum tas bija ļoti svarīgi.
Tāpēc Viņš uzmeklēja klusu vietu, kur neviens Viņu netraucētu.
Bībelē teikts:
“Viņš pavadīja visu nakti Dieva lūgšanā.…“ (Lūkas 6:12)
No rīta līdz ar gaismu Jēzus bjia gatavs pieņemt svarīgus lēmumus.
Viņš izvēlējās 12 mācekļus.
Kad dzīvo Jēzum, arī tev ir vajadzīgs laiks, lai mierīgi klusumā aprunātos ar Dievu.

Kā tu to dari?
Kad tev ir Klusais laiks ar Dievu?

Ir svarīgi izvēlēties klusu vietu, kur neviens tevi netraucē.
;
  
  
  

Uz sākumu

Tālāk