Lūdz kā Jēzus - 4.daļa

Jēzus lūdza par citiem cilvēkiem

Pēc Jēzus lūgšanas Getzemanes dārzā Viņš tika nodots, arestēts un notiesāts uz nāvi.
Jēzus tika aizvests uz Golgātas kalnu ārpus pilsētas un piesists krustā. Pa labi un pa kreisi no Viņa tik piesisti krustā divi noziedznieki.
Ziņkārīgo pūļa novēroti, kareivji turpat sadalīja Viņa apģērba gabalus.
Piesists pie krusta, Jēzus lūdza. Viņš lūdza nevis par Sevi, bet gan par cilvēkiem, kas tur bija.
Jēzus tur uz krusta lūdza: „Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara!”
Pat mirstot Jēzus domāja par Saviem ienaidniekiem un lūdza par viņiem.
Lūdz, kā to darīja Jēzus: Beidz domāt tikai par sevi un lūdz par citiem cilvēkiem!
Tu vari arī lūgt Dievam mīlestību uz cilvēkiem, kas tev nepatīk.
;
  
  
  

Uz sākumu

Tālāk