Lūdz kā Jēzus - 3.daļa

Jēzus lūdza krīzes situācijā

Pēc kāda laika Jēzus ar Saviem mācekļiem devās uz Getzemanes dārzu.
Viņš pagāja tālāk no draugiem un nometās ceļos. Jēzus bija nobēdājies.
Viņš lūdza: „Tēvs, ja tas ir iespējams, pasargā Mani no šīm ciešanām! Taču, lai notiek, ne kā Es gribu, bet kā Tu gribi.”
Jēzus zināja, kādas sāpes un ciešanas Viņu sagaida un ka būs jāmirst. Tāpēc Viņam bija bail. Tomēr Viņš bija gatavs uzņemties to visu.
Savās ciešanās, izmisumā šajā krīzes situācijā Viņš vērsās pie Dieva, Sava Tēva.
Arī tu vari lūgt Dievu, kad esi izmisis.
Ar Dievu var runāt atklāti un godīgi. Tu vari pastāstīt, par ko uztraucies.
Kad neklājas labi, lūdz, lai Viņš palīdz.
;
  
  
  

Uz sākumu

Tālāk