Kā lai es zinu, ka tā ir taisnība?

Jēzus identifikācijas kartes

„Kā lai zinu, ka tas viss ir patiesība?” Sāra grib zināt. „Vai vari pierādīt, ka Jēzus patiešām ir Dieva Dēls?”

Es viņai pavaicāju: „Vai tu vari pierādīt, ka esi Sāra?”
„Protams, man taču ir identifikācijas karte!” viņa atbildēja.
„Žēl gan, ka Jēzum tādas nav.”
Sāra nezināja, ka Jēzum ir veselas piecas identifikācijas kartes.

„Viņam patiešām ir piecas identifikācijas kartes?”
Pirmo identifikācijas karti Jēzus saņēma no Dieva. Kad Jēzus tika kristīts, no debesīm atskanēja balss: „Šis ir mans mīļais Dēls, uz ko Man ir labs prāts.”
Otra identifikācijas karte ir Bībele, jo visi pravietojumi par Dieva Dēlu ir piepildījušies Jēzū.
Trešā Dieva Dēla identifikācijas karte ir Viņa augšāmcelšanās. Viņš ir dzīvs. Viņam ir daudz liecinieku.
Ceturtā identifikācijas karte ir cilvēku dotā. Tie cilvēki, kuri Viņu pazina, teica: „Viņš patiešām ir Dieva Dēls.”
Un tagad par piekto identifikācijas karti. Tas notika Kānā, Galilejā. Tur tika svinētas kāzas. Septiņas dienas viesi līksmojās kopā ar līgavu un līgavaini. Jēzus ar draugiem arī bija ielūgti.

Viesi dziedāja, muzicēja, ēda un dzēra.
Un tad tas notika: aptrūkās vīna. Pirmā to pamanīja Marija un pastāstīja Jēzum.

Jēzus pavēlēja kalpiem: „Piepildiet traukus ar ūdeni!”
No akas sanesa un salēja traukos kādus 680 litrus ūdens. Tad Jēzus teica: „Tagad pasmeliet un aiznesiet galda uzraugam.”
Galda uzraugs pagaršoja vīnu un aizmetās pie līgavaiņa. „No kurienes gan šis vīns? " viņš gribēja zināt. „Es nekad iepriekš neesmu baudījis tik lielisku vīnu.”
Jēzus bija pārvērtis parastu ūdeni izcilā vīnā!
Tas bija pirmais brīnums, ko Viņš paveica. Brīnumi ir Dieva Dēla identifikācijas karte.
Dieva Dēlam ir piecas identifikācijas kartes.

„Ar to man pietiek. Es ticu uz Viņu. Un kā ir ar tevi?”
;

Uz sākumu

Tālāk