Hadsons Teilors 1. daļa

Es vēlos būt misionārs

Ir tējas laiks Anglijā pirms vairāk nekā 170 gadiem.
Tēvs stāsta par tālo Ķīnu, un mazais Hadsons uzmanīgi klausās.
Tā Hadsons uzzināja par savu sapņu darbu.
„Kad izaugšu, es kļūšu par misionāru un došos uz Ķīnu.”
Vēl pirms Hadsona dzimšanas viņa tētis un mamma lūdza, lai Dievs sūta misionārus uz Ķīnu.
Kad Hadsonam apritēja 13 gadi, viņš sāka strādāt sava tēva aptiekā. Hadsons vēlējās sapelnīt daudz naudas.
Hadsons bija aizmirsis, ka gribēja kļūt par misionāru. Viņš vairs negribēja darīt Dieva darbu.
Kad Hadsonam bija 17 gadu, brīvdienā viņš paņēma palasīt kādu grāmatu no tēva bibliotēkas. Tajā dienā Hadsona dzīve mainījās.
Iegājis šķūnī, viņš sāka lasīt grāmatu.
Hadsons lasīja Jēzus pēdējos vārdus, mirstot pie krusta. „Viss piepildīts.” Kas ir piepildīts?
Kamēr Hadsons lasīja, mamma par viņu lūdza Dievu. Viņa lūdza, lai Dievs atklāj Hadsonam viņa vajadzību pēc grēku piedošanas un lai Hadsons kļūst par Dieva bērnu.
Piepeši Hadsons saprata: Jēzus vārdi „Viss piepildīts” nozīmē, ka Viņš ir pabeidzis Savu darbu uz zemes, lai katrs cilvēks tiktu brīvs no grēka, lai mums varētu būt attiecības ar Dievu.”
Todien Hadsons lūdza Jēzum piedošanu par saviem grēkiem.
;
  
  
  

Tālāk..